Servis

Společnost NEOB Energy s.r.o. zajišťuje kromě prodeje i servisní služby.
Tato služba slouží jak k odstranění již vzniklých závad, tak i preventivnímu (pravidelnému) kontrolování zařízení včetně testování stavu použitých akumulátorů.

Preventivní servisní údržba

MTG:
  • částečná prohlídka
  • hloubková prohlídka

Četnost prohlídek je stanovena v servisní smlouvě nebo v dodacím listě na základě doporučení výrobce MTG.
Práce jsou prováděny podle časového plánu uživatele nebo plánu Neob energy v úzké součinnosti obou partnerů. V případě zvýšené intenzity provozu jsou profylaktické práce prováděny na základě skutečně odpracované doby tzv. motohodin (Mh).

UPS:
  • profylaktická prohlídka

Profylaktická prohlídka

Četnost prohlídek je stanovena v servisní smlouvě nebo v dodacím listě na základě doporučení výrobce UPS.
Tato služba nalezne uplatnění u zařízení typu UPS i MTG. Standardní preventivní údržba sestává z preventivní prohlídky a následné údržby. Při tom jsou všechny vadné nebo degradované části nahrazeny bez prodlení novými. Samostatná preventivní prohlídka dovolí pro zákazníka stanovit náklady za následnou údržbu, která je potom provedena na základě objednávky v pozdějším termínu.

Pohotovostní servis

Účelem této služby je minimalizace doby přerušení provozu instalovaného zařízení vlivem technické poruchy.
Do složky pohotovostních služeb patří „technická pohotovost a pohotovostní zásahy“.

Technická pohotovost

Spočívá v nepřetržité připravenosti osob a technického vybavení (dílenské, komunikační mobilní prostředky a stanovený objem náhradních dílů) k pohotovostnímu zásahu s omezenou dobou prodlení, závislou na stupni pohotovosti.

Pohotovostní zásah

Se uskutečňuje v případě závady, která znemožňuje nebo ohrožuje provoz zařízení, nejpozději v termínu podle sjednaného nebo individuálně vyžádaného stupně pohotovosti.

Pro potřeby zákazníků je zavedeno 4 stupně připravenosti k zásahu:

Do 12 hodin
Do 24 hodin
Do 48 hodin
Do 4 dní

Ostatní servisní služby

Telefonní pohotovostní služba

Umožňuje zákazníkovi bezprostředně čerpat asistenční služby našeho odborného personálu a odvracet tak skutečné nebo i domnělé poruchy v systémech nerušeného napájení a vysvětlovat případné nejasnosti plynoucí z provozu těchto zařízení.

Kontaktujte nás