Produkty

Motorgenerátory

Motorgenerátory jsou stroje užívané jako záložní zdroje pro zpravidla dlouhodobější dodávky energie (hodiny až dny). Rozsah využití motorgenerátorů je velice široký, např. jde o oblasti, kde: výpadek energie může mít významně negativní dopad s možností ohrožení zdraví či života (zdravotnická zařízení, ozbrojené složky, letecká doprava, požární ventilace, globální záchranný systém při živelných pohromách). V těchto oblastech je často využití motorgenerátoru určeno normativně. Lze předpokládat dlouhodobější výpadky energie, např. v energeticky nadměrně zatížených provozech s možností negativního dopadu výpadku energie na materiální hodnoty a to jak výrobního zařízení, tak zpracovávané produkce přerušení činnosti (výrobní či obchodní). Může mít nepříznivý vliv na dobré obchodní jméno při poskytování služeb zákazníkovi (obchodní domy, banky, odbavovací terminály).

Princip činnosti

Spalovací motor vytvoří točivý moment, alternátor v soustrojí motorgenerátoru převádí kinetickou energii na energii elektrickou. Motorgenerátor může být vybaven externí nádrží s automatickým přečerpáváním paliva, čímž se prodlužuje doba chodu zařízení. Motorgenerátor může být osazen motorem schopným spalovat naftu, benzín, zemní plyn popř. i bioplyn.

MOTORGENERÁTORY LZE ROZDĚLIT Z POHLEDU DÍLENSKÉHO PROVEDENÍ NA:

COMPACT – provedení nekryté, neodhlučněné

SILENT – provedení s kapotáží, odhlučněné

SUPER SILENT – provedení s kapotáží, speciálně odhlučněné

PROVEDENÍ V KONTEINERU – kryté provedení, určené pro venkovní umístění

Bateriové UPS

Záložní zdroje UPS, z anglické zkratky Uninterruptible Power Supply (zdroje nepřetržitého napájení), jsou zařízení, jejichž funkcí je zpravidla krátkodobá (minuty až hodiny) dodávka energie v případě nestability vstupního napětí či při úplném výpadku sítě. Úlohou UPS je chránit data a citlivá zařízení před poškozením vlivem nepředvídaných událostí na síti jako jsou šumy, rázy, napěťové špičky, poklesy napětí nebo úplné výpadky. Dojde-li k výpadku elektrické energie, záložní zdroj dodává spotřebiči energii ze svých akumulátorů. Vzhledem k ceně elektronických zařízení a přenášených dat jsou UPS nezbytným vybavením všech informačních systémů.

Záložní zdroje však pracují také na místech, kde výpadek elektrické energie může znamenat ohrožení zdraví a života nebo značné materiální ztráty. Takovými oblastmi jsou např. zdravotnictví, doprava, ozbrojené sbory, zabezpečovací technika.

Princip činnosti

Záložní zdroje nepřetržitého napájení lze rozdělit do skupin podle technologie, kterou využívají.
UPS KATEGORIE VFD

(voltage dependent = napěťově závislé zdroje) – „off-line“ přepínají pomocí relé odběr na záložní měnič napájený z akumulátorů. Dochází zde ke krátkodobému (zhruba 5 ms) výpadku.
UPS KATEGORIE VI

(voltage independent = napěťově nezávislé zdroje) – „line interactive“ přes regulační transformátor vyrovnávají mimořádné anomálie elektrické sítě.
UPS KATEGORIE VFI

(Voltage and Frequency Independent = frekvenčně a napěťově nezávislé zdroje) – „on-line“ napájí spotřebiče prostřednictvím měniče trvale z akumulátorů, které jsou současně dobíjeny ze sítě. UPS provádí stabilizaci a filtraci napětí.
V případě výpadku či poklesu napětí dodávají akumulátory energii bez jakéhokoliv přerušení.

Dále nabízíme:

Modulární UPS

Rotační UPS

Kontaktujte nás